Прийоми обстеження звуковимови дітей

• Ігрові прийоми

• Знайомі предмети, іграшки, картинки, одяг дитини

• Розмова з дитиною на близьку, знайому тему

• Розповідання знайомого вірша, казки

• Який, на Вашу думку, прийом обстеження звуковимови дитини є більш ефективним? Чому?

• У яких умовах проводиться перевірка звуковимови дітей?

Орієнтовна картка обстеження звуковимови При­мітка
Прізвище, ім'я дитини Вік Дата обстеження (число, місяць) Звуки
Свистячі Шиплячі Сонор­ні
з с ц ж ч ш щ л р

Примітка. При правильній вимові звука в усіх позиціях (на початку, в середині, в кінці слова) ставиться «+» (плюс), якщо не вимовляє звук ставлять «—» (мінус); якщо звук спотво­рює — «сп»; якщо один звук замінює іншим, записують звук-замінник: «с—ш, з—с, ч—ш»; нестійка вимова позначається «н». У примітці зазначають особливості голосу, мови: тиха, го­лосна, повільна, швидка тощо.

• Визначте причину, яка зумовлює перевірку звуковимови окремих дітей у січні?

Картка обліку фонематичного слуху
Пріз-вище, ім'я ди­тини Час обстеження (число, місяць) Вік дитини Диференціація звуків Приміт­ка
с-з з-ц с-ц ш-ж ж-ч ч-ш р-л

Примітка. «+» ставиться, якщо дитина диференціює звуки; «—» недорозвинуте фоне­тичне сприймання. У примітці зазначають допущені помилки.


Структурна блок-схема

«Методи і прийоми виховання звукової культури мовлення»

Методи і прийоми
Методи виховання звукової культури мовлення Прийоми виховання звукової культури мовлення
Дидактичні ігри та вправи - провідний Показ артикуляції звуків
Розповіді зі звуконаслідуванням Імітація правильної звуковимови
Рухливі ігри з звуконаслідуванням, складами, піснями Зразок мови вихователя
Швидкомовки, чистомовки, лічилки Відображена та сумісна мова
Вірші, логоказки, оповідання Доручення
Розглядання картинок Ігрові прийоми
Настільно-друковані ігри Символи:
Пальчикова гімнастика символ-орган артикуляції; символ-артикуляційна позиція; символ-звук; символ-артикуляційна вправа

• Які методи виховання звукової культури мовлення дітей використо­вуються лише на етапі закріплення й вдосконалення звуковимови дітей?• 3 дітьми якого віку розучуються швидкомовки? Чи можна промовля­ти їх хором?


Заняття з розділу

Виховання звукової культури мовлення»


Типи занять

• Фронтальні (з усією групою)

• Групові (з підгрупами)

• Індивідуально-групові (4—8 дітей)

Види занять

• Комплексні

• Тематичні

• Контрольні


• Індивідуальні (1—4 дітей)

· Які завдання виховання звукової культури мовлення дітей вирішуються на кожному із окреслених типів та видів занять? Відповідь аргументуйте.


2181049434850698.html
2181090030084880.html
    PR.RU™