Розмір одного цифрового ресурсу чи комплекту, до якого додається Картка опису та Пояснювальна записка, не повинен перевищувати 200 Mb.

5.12. Вимоги до оформлення текстових матеріалів:

- редактор Word. формат doc;

- шрифт Times New Roman, кегль 14;

- міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25;

- параметри сторінки: верхнє і нижнє поле – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см;

- вирівнювання тексту по ширині;

- заголовки та підзаголовки виділяємо жирним шрифтом;

- зберігаємо у форматі «Документ Word 97-2003 або 2007».

5.13. Вимоги до оформлення презентацій «Microsoft Power Point»:

1) Формат слайдів:

- розмір слайдів має відповідати розміру екрана;

- орієнтація слайда – альбомна;

- перегляд презентації в звичайному режимі.

- графічний і текстовий матеріали розміщуються на слайдах так, щоб ліворуч і праворуч від краю слайда залишалося чисте поле шириною не менше 0,5 см.

2) Фон слайдів:

- використання єдиного стилю оформлення;

- відповідність стилю оформлення презентації (графічного, звукового, анімаційного) змісту презентації;

- використання для фону слайда психологічно комфортних тонів;

- фон повинен бути елементом заднього (другого) плану: виділяти, відтіняти, підкреслювати інформацію, розміщену на слайді, а не затуляти її;

- відповідність шаблону представленій темі (у деяких випадках може бути нейтральним);

- доцільність використання анімаційних ефектів;

- контрастність кольору фону і кольору тексту (фон темний, текст – світлий і навпаки).

3) Структура презентації:

- титульний слайд;

- інформаційні слайди;

- завершальний слайд;

- список використаних джерел (література та інтернет-ресурси).

4) На титульному слайді вказуються :

- назва роботи (по центру)

- дані про автора: ПІБ, посада, повна назва навчального закладу (по центру або справа).

5) Інформаційні слайди:

- можуть містити текстову інформацію, марковані та нумеровані списки, зображення, діаграми, графіки, таблиці, звукові та відео файли.

- зміст презентації повинен відповідати поставленим дидактичним цілям і завданням.

- інформація подається привабливо, оригінально, привертає увагу учнів.

- заголовки, основні терміни і поняття, дати виділяються більшим шрифтом, іншим кольором.

6) Зміст інформації:

- дотримання прийнятих правил орфографії, пунктуації, скорочень і правил оформлення тексту (відсутність крапки у заголовках і т.д.);

- відсутність фактичних помилок, достовірність представленої інформації;

- завершеність (зміст кожної частини текстової інформації логічно завершено);

- об'єднання семантично пов'язаних інформаційних елементів у групи, схеми.

7) Розташування інформації на слайді:

- найбільш важлива інформація повинна розташовуватись у центрі екрана;- обов’язкове форматування тексту за шириною.

8) Шрифт:

- єдиний стиль шрифту для всієї презентації;

- розмір шрифту не повинен бути дрібним. Для заголовків - не менш 24 пунктів, для інформації - не менш 18 пунктів;

- відстань між рядками усередині абзацу - 1,5, між абзацами - 2 інтервали;

- для виділення інформації варто використовувати жирний шрифт, курсив або підкреслення.

9) Обсяг інформації:

- не варто заповнювати один слайд занадто великим обсягом інформації;

- рядок на слайді має містити не більше 6—8 слів;

- всього на слайді має бути не більше 6—8 рядків;

- загальна кількість слів на одному слайді не повинна перевищувати 50.

10) Звук:

- музичний супровід слайдів має бути ненав’язливим, доцільним та якісним (відсутність сторонніх шумів);

- аудіо файли обов’язково зберігаються у папці з презентацією.

11) Розміщення зображень (фотографій):

- використання малюнків, фотографій лише високої якості;

- використання тільки оптимізованих зображень (зменшення малюнків з допомогою програм Microsoft Office, Adobe Photoshop);

- відповідність зображень змісту презентації;

- відсутність «зайвих» деталей на зображеннях;

- малюнки та фототографії мають бути підписані знизу.

12) Вставка відео:

- використання відеороликів лише високої якості;

- відеоролики прикріплюються до слайдів презентації;

- відеоролики обов’язково зберігаються у папці з презентацією.

13) Анімаційні ефекти:

- анімація – ненав’язлива;

- відсутність звукових ефектів (зі стандартного набору звуків Power Point);

- в інформаційних слайдах анімація об’єктів допускається лише у випадку, якщо це необхідно для відображення змін і якщо черговість появи анімованих об’єктів відповідає структурі заняття або уроку.

14) Збереження презентації:

- Остаточний варіант презентації має бути збережений у форматі «Презентація Power Point 97-2003 або 2007» .

15) Вимоги до ефективності використання презентації:

- забезпечення всіх рівнів комп'ютерної підтримки: індивідуальної, групової, фронтальної роботи учнів;

- педагогічна доцільність використання презентації;

- врахування санітарних вимог до використання технічних засобів (тривалість безперервної роботи за комп'ютером для учнів 1-х класів не більше 10 хв, 2-4-х класів - 15 хв; тривалість безперервного перегляду презентації - не більше 20 хв);- творчий, оригінальний підхід до створення презентації;

- презентація не повинна бути монотонною і громіздкою (оптимально – 20-40 слайдів).


2189031556677529.html
2189045277117698.html
    PR.RU™